Előadó

Előadás címe

Osman ŞAHBAZ

Nyitó előadás

Dr. Bertalan Péter

Nyitás kelet felé

Dr. Botos Katalin

Iszlám gazdaság alapelvei

Dr. Cey-Bert Róbert

Jelképlélektan

Dr. Falus Orsolya-

Keresztény jelképek "Szigete"

Dr. Gombos Péter

A síita iszlám bölcsője: Irán

Dr. Lőrincz Zoltán

Egy gyűjtemény története: Esterházy Turcica

Dr. Tatay Tibor

Iszlám elvű pénzügyek a modern piacgazdaságban

Dr. Varga József

Az iszlám bank mérlegének elemzése

Dr. Ujkéry Csaba

Szigetvár ostromai

Király Lajos

Iszlám jelképek "Szigete"

Mehmet Yilmaz

2023 Törökország Sanghaj és/vagy Schengen tag?

Prof. Dr. Balázs Judit

Az Iszlám Nyugatról nézve

Rácz Attila

Haci Bektas fiai

Simonné Dr. Pallos Piroska

Mehmed Nureddin

  • dr. Balázs Judit
  • dr. Varga József
  • dr. Bertalan Péter
  • dr. Ujkéry Csaba
  • dr. Cey-Bert Róbert
  • dr. Falus Orsolya
  • Mehmet Yilmaz
  • dr. Botos Katalin

Az Intézet kulturális tagozatának alapvető célkitűzése, hogy az iszlám művészetek kiapadhatatlan forrású folyamába bepillantást adjon, és ez által az ITK többi tagozatával együtt, amelyek elsősorban objektív tudományokkal foglalkoznak, a humán értékeket is lehetősége szerint megismertesse. Az út az iszlám művészeti ágak megismerésén keresztül vezethet.

Nehéz lenne e területen olyan alapelvet meghatározni, amely meghatározza a művészet fejlődését, de egy biztonsággal állítható, hogy az iszlámban, az irányt, a Korán adja. Ugyan nem lelhető fel benne olyan rendelkezés, amely például, ellenezné az élőlények ábrázolását. De mégis állítható, hogy a képmások erőszakos elpusztítása, - amely ritkán és a későbbi időkben történt -, az ilyen képektől való vonakodásból eredt abból kiindulva, hogy a hitet nem lehet képileg ábrázolni. Ezért az írás lett a meghatározó, és a kalligráfiát egyfajta szent művészetté fejlesztették

A Kulturális Tagozaton belül megalakult a Török-turk Népek Tudományos Kutatócsoportja. A kutatócsoport a hun-szkíta-török-magyar népesség gyökereit és történelmük iszlámhoz kötődését vizsgálja. A kutatócsoport vezetését Cey-Bert Róbert elvállalta.

Fentiek ellenére megállapítható, hogy a szent iratok nem váltak az inspiráció állandó forrásává. A leggyakoribb téma az iszlám művészetében a Paradicsom ábrázolása, amelyhez rendkívül pontos leírások szolgáltatták a művész számára a forrást. Ezekből kiindulva az alábbiakkal kívánunk foglalkozni.

Az utóbbi kettő évtizedben, de különösen a 2008 óta húzódó világgazdasági válság részben lerombolta a pénzügyi piacoknak a közgazdaságtan főárama szerinti szinte tökéletes működésébe vetett hitet és egyúttal felértékelte a globális megoldásokkal szemben a helyi kezdeményezéseket. A 2008. évi gazdasági válságra adott válaszok közül figyelemreméltóak azok a kezdeményezések, melyek a hagyományos finanszírozási stratégiák mellett alternatív megoldási javaslatokat tár elénk. Ezen alternatív stratégiák közül a Kutatóintézet Gazdasági tagozata feladatául az iszlám bankrendszer működését helyezi kutatásai középpontjába.

Az iszlám a XX. század egyik legdinamikusabban növekvő világvallása. Az elmúlt 40 évben az általunk ismert és a közgazdaságtan főáramaként egyedüliként elfogadott bankrendszer mellett megjelent, sőt rohamos gyorsasággal teret hódított egy, a hagyományos fejlett monetarizáltságú országok bankrendszerétől alapvető elveiben eltérő bankrendszer. Ez a más struktúrájú bankszektor az iszlám vallás elvei szerint szerveződött bankrendszer. Az iszlám bankrendszerre az hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évek válságában stabilabbnak tűnt, mint a hagyományos bankrendszer.

Magyar tudományos életben mindig nagy hagyománya volt a keletkutatásnak. Az orientalisztika földrajzi iránya elsősorban Ázsia felé irányult, a kutatók a magyarok őshazáit keresték. A 19. század nagy kutatóira emlékezve, mintha némi megtorpanás lenne a nagy ívű kutatások területén. Jóllehet Ázsia (Kína, India) a világgazdasági növekedésének élvonalába került. Míg az Európai Unió számos belső problémával küzd, lényegtelen kérdésekre fecsérli el az erejét, (tyúkketrec, merre görbüljön az uborka, stb.) addig Ázsia áttörő gondok megoldását keresi.

Jóllehet Törökország magát „Európai” országnak tartja, területének túlnyomó része Ázsiában terül el. Jelenleg a világ második leggyorsabban fejlődő-növekvő országa. A változások pozitív értelemben egyenesen megdöbbentőek. Így nem véletlen, hogy a kormány politikája a „keleti nyitás” irányába mozdult. E gondolat jegyében született meg az Iszlám Kutatóintézet felállításának ötlete. Ezen belül is kiemelt szerep jutna Törökország és volt Szovjet Közép Ázsia országainak, olyannyira, hogy a fenti területek kutatására az Intézeten belük is külön munkacsoport jött létre.

A Kutatóintézet közvetlenül a rektor irányítása alatt szakmai autonóm egységeként működik, jogi személyiséggel, és önálló gazdálkodási felhatalmazással nem rendelkezik. A Kutatóintézet szervezeti struktúrája úgy épül fel, hogy legmagasabb szinten az alapfeladatokat ellátó szervezeti egységei találhatók, ezek a tagozatok. Jelenleg két tagozat, a Gazdasági és a Kulturális tagozat működik. A Gazdasági tagozat elsősorban gazdasági, pénzügyi és bankrendszeri témakörben folytat kutatómunkát, a Kulturális tagozat történelmi, művészeti vallási, nyelvi témakörökkel foglalkozik. A tagozatok kutatócsoportokat alakíthatnak. A kutatócsoportok teamszerűen működnek, feladatkörük a kutatómunka hatékony megszervezése, összehangolása és a kapcsolattartás külső kutatóintézetekkel.

Az Iszlám Tudományok Kutatóintézet (ITK) a Kaposvári Egyetem tudományos kutatási szervezeti egysége, melyet az Egyetem Szenátusa 2013. június 26-án alapított. A Kutatóintézet alapítását több éves, főképpen az iszlám gazdasági folyamatok kutatása előzte meg, mely keretében az Egyetem kutatói az iszlám bankrendszer működését tanulmányozták. Az ITK feladata, az iszlám-eszmerendszerbe tartozó nemzetek, országok és államok gazdasági, pénzügyi és bankrendszereinek, valamint a kultúrkörükbe tartozó: történelmi, vallási, nyelvi, művészeti területek komplex tudományos kutatása, értékeken alapuló megismerésre, és kapcsolatok kiépítése és együttműködés kialakítása e témakörhöz tartozó intézményekkel.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.