A Magyarországi Arab Közösség Egyesületének meghívására Prof. Dr. Balázs Judit 2015. február 13.-án "Az Iszlám előretörése – a világ Biztonsága" címmel előadást tartott.

A témaválasztás nem volt véletlen, hiszen az iszlám előretörése, az Iszlám Állam címet jogtalanul viselő képződmény akciói sajnálatos módon az érdeklődés középpontjába kerültek. A világ aggódva figyeli a fejleményeket és ennek megfelelően az átlagember is szeretné követni az eseményeket.

 

Az előadó bevezetésként értékelte az iszlám aranykorát, rámutatva arra, hogy a IX-XII évszázadokban az iszlám világ katonai, gazdasági és kulturális fölénye volt jellemző a Nyugattal szemben. Ezt követően, néhány századot átugorva a XIX. század iszlám szempontból fontos eseményeit elemezte. Az előadásból világossá vált, hogy az I. majd II. világháború után a kétpólusú világrend kialakulását követően a világérdeklődés középpontjában a hidegháború állt.  Az iszlám elveszítette politikai súlyát, 1924-79 között az iszlámnak nincs saját történelme a Nyugat által uralt és globalizált világban. Előtérbe csak az iráni iszlám forradalom után került.

 

Khomeni ajatollah iszlám forradalma új korszakot nyitott. A vallás „iszlámizmusként” tért vissza a történelem színpadára. 2008-ra az iszlám hívőinek száma megközelítette az eddigi legnagyobb hitkövetőket képviselő keresztények számát és ezzel számszerűen a világ második legerősebb vallásává lépett elől. Ennek értelmében 200 országban végzett legfrissebb demográfiai felmérés szerint 1,57 milliárd muzulmán él ma a világon, akik a Föld 6,8 milliárd lakosának 23 százalékát teszik ki.

Az előadó részletesen kifejtette a dzsiáddal kapcsolatos téves nézeteket. Ennek kapcsán rámutatott arra, hogy Gallup-felmérés alapján megállapították: a világon élő muzulmánok 93 százaléka „mérsékelt”, vagyis békeszerető, erőszakmentes, a hagyományos módon vallásos, és nem jelent veszélyt a nyugati biztonsági érdekekre. Ugyanakkor megvilágította, hogy az iszlám, a nyugattal, a nyugati értékrenddel szembenálló legbefolyásosabb eszmei irányzat a fejlődő világban.  Az  iszlámista tudósok között sokan élesen támadják a globalizációt, a Nyugat törekvését uralmának kiterjesztésére. Ennek kapcsán került kifejtésre, hogy az individuális Nyugattal szemben az iszlám világot alapvetően a közösségi érdek tartja össze. Ezt próbálja maga alá gyűrni a lassan mindent átható globalizáció.

Az európai bevándorlás feltérképezését követően rámutatott arra, hogy a Nyugat rosszul értelmezte a toleranciát, az interkulturális együttélés kudarcot vallott.

Az előadás legértékesebb részét a terrorizmussal kapcsolatos nézetek kifejtése képviselte. Itt állapította meg az előadó, hogy A világ súlyos konfrontációk elé néz.  Az összeütközések eltérnek a korábbi háborúktól, más „hadviselést” kívánnak.

Miért jelent alapvető változást, veszélyt az Iszlám Állam megjelenése? Tette fel a kérdést az előadó. Mert:

  • Az arcnélküli veszély testet öltött!
  • Területeket foglal el szuverén államoktól!
  • Területi követelésekkel lép fel!
  • Mindez a „vallás” nevében.

Összefoglalóan megállapította, hogy ha tartós békét akarunk, akkor a nemzetközi együttélés normáit az egész világra ki kell terjeszteni. Nemcsak a NATO-nak van joga az észak-atlanti térség biztonságát szavatolni, hanem a világ más térségei számára is adott legyen a kollektív önvédelem joga.

A zsúfolásig megtöltött teremben az előadást követően élénk, de nagyon konstruktív vita bontakozott ki. A résztvevők a lényegi kérdéseket illetően azonos vagy legalább is nagyon hasonló nézeteket képviseltek. Az előadó minden kérdésre érdemi választ adott, majd hozzávetőlegesen 2 órás vita után a rendezvény befejeződött.

Budapest, 2015-02-18

Prof. Dr. Balázs Judit

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.